Pakalpojumi

Uzturēšana spēkā

Pēc tam, kad preču zīme vai dizainparaugs ir reģistrēts, lai šīs tiesības uzturētu spēkā, ir jāmaksā atjaunošanas maksas.

Preču zīmes parasti ir jāatjauno ik pēc 10 gadiem.

Izgudrojuma gadījumā, pēc patenta izsniegšanas, katru gadu ir jāmaksā tā uzturēšanas maksa. Tomēr dažās valstīs uzturēšanas maksa ir jāmaksā arī par patentpieteikuma izskatīšanas laiku (piemēram, Eiropas Patentu iestādē). Dažās citās jurisdikcijās patenta uzturēšanas maksa ir jāmaksā ik pēc četriem gadiem.

Uzturēšanas maksas nesamaksāšana var radīt neatgriezenisku tiesību zaudēšanu.

Lai to novērstu, mēs piedāvājam uzraudzības pakalpojumus un savlaicīgu atjaunošanas un uzturēšanas maksu par reģistrētajām intelektuālā īpašuma tiesībām kārtošanu.