Pakalpojumi

Uzraudzība un izpēte

Intelektuālā īpašuma tiesību monitorings ir ļoti svarīgs instruments laikā pēc pieteikuma iesniegšanas un pēc reģistrācijas iegūšanas jūsu intelektuālā īpašuma tiesību pastāvēšanas nodrošināšanai.

Pēc tam, kad preču zīme ir reģistrēta, ir nepieciešams pastāvīgi uzraudzīt preču zīmju reģistrus visās jūs komerciāli interesējošajās valstīs, lai savlaicīgi saņemtu informāciju par jūsu preču zīmei sajaucami līdzīgas preču zīmes reģistrāciju tajās. Tas jums dos iespēju laikus veikt nepieciešamos pasākumus savu preču zīmju tiesību aizsardzībai.

Patentu jomā uzraudzība var palīdzēt jums iegūt informāciju par to, kas notiek attiecīgajā tehnoloģiju jomā vai ko dara jūsu konkurenti. Tāpat, ja jūs zināt par izskatīšanā esošo pieteikumu, kura tematika ir ļoti tuva tam, ar ko jūs nodarbojaties savā uzņēmumā, jūs varat vēlēties, lai šā patenta pieteikuma ekspertīzes gaita tiktu uzraudzīta, vai tiktu uzraudzīta trešo personu iesniegto iebildumu pret konkrētu piešķirtu patentu izskatīšanas gaita.

Tādējādi, lai pastāvīgi informētu savus klientus par iespējamo vai esošo viņu tiesību vai tiesisko interešu pārkāpumu, mēs piedāvājam uzraudzības pakalpojumus . Mūsu uzņēmums var arī palīdzēt savākt pierādījumus par pārkāpumu un iegūt informāciju par pārkāpēju, kā arī nodrošina efektīvus un izmaksu ziņā optimālus risinājumus pārkāpumu novēršanai.