Pakalpojumi

Rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrācija un aizsardzība ārzemēs

Rūpnieciskā īpašuma tiesībām ir teritoriāls raksturs. Lai iegūtu sava izgudrojuma, lietderīgā modeļa, preču zīmes vai dizainparauga aizsardzību vairākās valstīs, jums ir jāpieprasa aizsardzība šajās jurisdikcijās.

Daudzi starptautiskie nolīgumi un līgumi var jums palīdzēt, vienkāršojot procedūru rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības iegūšanai ārvalstīs

Piemēram, Patentu kooperācijas līgums (PCT) paredz vienotu procedūru starptautiskā patentpieteikuma iesniegšanai, lai izgudrojumu varētu aizsargāt katrā Patentu kooperācijas savienības dalībvalstī. Viena starptautiska pieteikuma iesniegšana saņēmējiestādē dod iespēju saņemt starptautiskā patentmeklējuma iestādes veiktā meklējuma rezultātus kopā ar rakstisku viedokli par izgudrojuma patentspēju.

Madrides nolīgums par preču zīmju starptautisko reģistrāciju, kā arī Madrides nolīguma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju protokols atvieglo preču zīmju reģistrāciju daudzās valstīs visā pasaulē. Reģistrācija, izmantojot Madrides sistēmu, rada tiesību kopumu, kas darbojas vienlaikus visās izvēlētajās valstīs un tiek pārvaldītas centralizēti.

Līdzīgu risinājumu attiecībā uz dizainparaugu starptautisko reģistrāciju piedāvā Hāgas sistēma, kas ļauj dizainparaugu reģistrēt dažādās valstīs, iesniedzot vienu starptautisko pieteikumu.

Tajā pašā laikā jums var būt nepieciešama vietējo speciālistu palīdzība tiesvedības uzsākšanai savu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzībai ārvalstīs. Preču zīmju gadījumā jums var būt nepieciešama vietējo preču zīmju aģentu palīdzība, lai atbildētu uz kādas valsts Patentu iestādes izdotu pagaidu atteikumu vai iebildumu iesniegšanai pret kolidējošo preču zīmi, vai licences līguma reģistrēšanai. Starptautiska patentpieteikuma gadījumā jums būs nepieciešama vietējo patentpilnvaroto palīdzība katrā valstī, kur jūs vēlēsities iegūt patentu.

Pareizās stratēģijas izstrādāšana un piemērošana, lai nodrošinātu pienācīgu savu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību, piemērotākā vietējā patentpilnvarotā izvēle jums nepieciešamo uzdevumu veikšanai, jūsu rūpnieciskā īpašuma protfolio centralizēta pārvaldība, termiņu centralizēta uzraudzība – šie pakalpojumi dos jums iespēju ietaupīt laiku un naudu, veicot jūsu rūpnieciskā īpašuma tiesību lietvedību ārvalstīs.