Pakalpojumi

Meklējumi

Meklējumu veikšana ir svarīgs instruments, kas var palīdzēt jums izveidot intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT) vēl pētniecības un attīstības periodā, tiesību pirmsreģistrācijas periodā, kā arī nodrošināt to aizsardzību pēc jūsu IĪT reģistrācijas to pastāvēšanas laikā.

Pirms lēmuma pieņemšanas, reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un jaunas preču zīmes izmantošanas uzsākšanas, jums ir nepieciešams pārliecināties, ka šī preču zīme ir reģistrējama, ka tās reģistrācija netiks atteikta saskaņā ar absolūtajiem atteikuma pamatojumiem, ka tā jums nodrošinās pietiekamu aizsardzības apjomu. Lai novērstu nevajadzīgu tiesāšanos vai izlīguma sarunas par preču zīmju līdzāspastāvēšanu, jums arī ir nepieciešams pārbaudītu, vai jūsu jaunā preču zīme nepārkāpj citas personas agrākas tiesības.

Kas attiecas uz izgudrojumiem, pirms sākt meklēt kādas tehniskās problēmas risinājumu, veikt izpēti, ir ieteicams patentu reģistros pārbaudīt tehnikas līmeni attiecīgajā jomā. Var gadīties, ka kāds jau iepriekš ir risinājis līdzīgu vai pat to pašu problēmu. Meklējums tehnikas līmeņa noskaidrošanai var jums ietaupīt laiku un palīdzēt iegūt informāciju par to, kā šo problēmu ir risinājuši citi, kādas ir attiecīgās problēmas risinājuma priekšrocības un trūkumi.

Pirms patentpieteikuma iesniegšanas ir ļoti vēlams veikt izgudrojuma novitātes meklējumu un iegūt sākotnējo atzinumu par sava izgudrojuma patentspēju. Tas jums var palīdzēt ietaupīt naudu un bieži vien – uzlabot savu pieteikumu, palielinot izredzes iegūt patentu.

Patentu meklējums ir arī labs līdzeklis, lai uzraudzītu jūsu konkurentu darbību. Meklējumu veikšana pēc izgudrotāja vārda vai uzņēmuma nosaukuma dažkārt var jums palīdzēt uzzināt jaunus faktus par savu konkurentu.

Regulāri preču zīmju pēcreģistrācijas meklējumi palīdzēs jums kontrolēt situāciju preču zīmju reģistros, saņemt brīdinājumu par to, ka ir reģistrēta jūsu preču zīmei sajaucami līdzīga zīme, un dos iespēju savlaicīgi iebilst pret šādu preču zīmju reģistrāciju.

Mēs piedāvājam jums pārbaudīt sava izgudrojuma novitāti vai preču zīmes piemērotību izmantošanai un reģistrācijai. Vienlaikus ar meklējuma rezultātiem jūs saņemsiet mūsu rakstisku atzinumu (viedokli) par izgudrojuma patentspēju vai preču zīmes piemērotību izmantošanai un reģistrācijai.

Mēs arī veicam patentu ekvivalentu meklējumus, lai noteiktu un pārbaudītu vienas saimes patenta statusu, dizainparauga statusu, un citus meklējumus.