Pakalpojumi

Licencēšana un tiesību nodošana

Tiesību īpašnieks var izvēlēties licencēt vai pat nodot savu preču zīmi, patentu vai dizainparaugu trešajai personai.

Mēs palīdzam saviem klientiem licences līgumu, tiesību pārejas un franšīzes līgumu sastādīšanā.