Pakalpojumi

Juridiskās konsultācijas

Mēs piedāvājam ekspertu konsultācijas intelektuālā īpašuma jautājumos, tostarp patentu, dizainparaugu, preču zīmju, uzņēmumu nosaukumu (firmu), ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, autortiesību jomā, negodīgas konkurences novēršanai, kā arī ar šīm saistītās jomās, proti, komercnoslēpumu un domēna vārdu aizsardzības jomā. Mēs arī izstrādājam un mūsu klientu interesēs realizējam intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģijas.